Serwer GALERA
Laboratorium komputerowe IIPW

Instytut Informatyki PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych


 

Często zadawane pytania

Informacje dla wszystkich


Informacje dla pracowników / doktorantówInformacje dla wszystkich

Jak można zmienić hasło na komputerach w salach 9, 138, 139?
 1. Należy zalogować się na serwerze Galera:
  [kowalski@p9b-v1 kowalski]$ ssh galera
  The authenticity of host 'galera' can't be established.
  Key fingerprint is 1024 xxxxxxxxxxxxxx
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  kowalski@galera.ii.pw.edu.pl's password: tu wpisać swoje stare hasło
 2. zmienic na serwerze haslo komenda 'passwd':
  [kowalski@p9b-v1 kowalski]$ passwd
Nowe hasło zostanie rozpropagowane na wszystkie komputery w salach 9, 138, 139 w ciągu max.120 sekund.

Jak można skorzystać z dyskietki?

METODA 1
Dostęp do dyskietki jest możliwy przy pomocy narzędzi z pakietu mtools (narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie).
Przykłady:
mcopy plik a:   kopiuje plik na dyskietkę
mdir wyświetla listę plików na dyskietce
mdel plik kasuje plik
mcd zmienia katalog DOS
Dokumentacja do pakietu mtools dostępna jest po wydaniu polecenia: man mtools
do poszczególnych programów z pakietu mtools: man nazwa_programu

METODA 2
Należy wydać polecenie:
mountfloppy
Zawartość dyskietki będzie widoczna w katalogu /floppy. Na koniec należy wydać polecenie:
umountfloppy
Dyskietka zostanie wówczas odmontowana.

Jak można skorzystać z płyty CD?

Należy wydać polecenie:
mountcd
Zawartość płyty będzie widoczna w katalogu /cdrom. Na koniec należy wydać polecenie:
umountcd
Płyta zostanie wówczas odmontowana.

Jak można skorzystać z pendrive'a?

Po zakończeniu pracy dobrze jest zrobić sobie kopię swoich plików. Najlepiej wykorzystać pendrive. Po podłączeniu pendrive zostanie on automatycznie zamontowany, o ile w wyskakującym okienku Dostępne urządzenia wybierzemy >Nośnik wymienny... >Otwórz w menedżerze plików. Jeśli okno Dostępne urządzenia zdąży zniknąć, to można je przywrócić klikając w ikonę symbolu graficznego USB na dolnej belce menu (na lewo od ikony głośnika). Hint: skutecznie zamontowany pendrive będzie widoczny w ścieżce /run/media/username/disk

Kopiujemy za pomocą Ctrl-C / Ctrl-V między katalogiem dyskowym (np. homedir), a katalogiem pendrive (widocznym w otwartym przed chwilą oknie jego menedżera plików).

Przed wyjęciem pendrive najedź w oknie jego menedżera plików na opcję Nośnik wymienny... i prawym guzikiem myszy wybierz >Wysuń bezpiecznie.

Do katalogu domowego mamy także dostęp z Internetu. W systemie Windows możemy za pomocą programu WinSCP podłączyć się do serwera galera podając:
. File protocol: SFTP
. Host name: galera.ii.pw.edu.pl
. Port number: 22

Czy mogę założyć własną stronę WWW?

Tak. Wystarczy we własnym katalogu założyć podkatalog o nazwie public_html, który z zewnątrz będzie dostępny pod adresem:
http://galera.ii.pw.edu.pl/~username
Na potrzeby prowadzonych przedmiotów możliwe jest założenie stron o innych nazwach (proszę skontaktować się z administratorem). Proszę pamiętać również o ustawieniu odpowiednich praw dostępu do katalogu ze stroną www (na poniższym przykładzie zaznaczone kolorem niebieskim):

Katalog domowy:
drwx-----x   23 xgucio   users        4096 sie 15 00:59 .

Katalog public_html:
drwxr-xr-x    2 xgucio   users        4096 sie 16 02:14 public_html


Jak można skorzystać z poczty elektronicznej?

Bezpośrednio na serwerze (lub na komputerach w laboratoriach 9/138/139) proszę korzystać z programu pine (lub innego obsługującego skrzynki pocztowe w formacie Maildir).
Poczta elektroniczna jest też dostępna przez WWW pod adresem:
     https://galera.ii.pw.edu.pl/email
Forward poczty ustawiany jest w pliku .qmail (a nie .forward). Szczegóły na stronie:
     http://galera.ii.pw.edu.pl/docs/qmail/lwq.html#dot-qmail-files

Dlaczego poczta elektroniczna do mnie nie dochodzi?

Przyczyna 1:
Proszę sprawdzić czy w katalogu domowym istnieje podkatalog Maildir. Do niego dostarczane są nowe przesyłki przez serwer pocztowy. Jeśli katalog ten został skasowany proszę go skopiować z katalogu /etc/skel.

Przyczyna 2:
Proszę sprawdzić, czy nie przekroczono dozwolonego miejsca na dysku poleceniem
quota -v
W wyniku otrzymamy następujący komunikat informujący o powierzchni dyskowej wykorzystanej przez użytkownika:
Filesystem  blocks  quota   limit   grace    files   quota   limit   grace
/dev/hda8   11612   25000   26000            1242    0       0
Użytkownik przekroczył dozwoloną przestrzeń dyskową, jeśli wartość z kolumny blocks przekracza wartość z kolumny quota. W takim przypadku należy usunąć część plików.

Czy dostępna jest biblioteka OpenGL?

Tak, można pobrać przykładowy program i makefile.

Dlaczego polecenie gcc nie kompiluje programów w języku C++?

Przy kompilacji programów w języku C++ należy użyć polecenia g++.


Informacje dla pracowników / doktorantów

Czy możliwy jest bezpośredni dostęp do plików na koncie z komputerów Windowsowych?
Tak. Należy skontaktować się z administratorem, który doda odpowiednie uprawnienia. Następnie w Windowsach można korzystać z funkcji 'Mapuj dysk sieciowy'. Jako folder należy podać '\\galera.ii.pw.edu.pl\staff_home'.

Do katalogu domowego mamy także dostęp z Internetu. W systemie Windows możemy za pomocą programu WinSCP podłączyć się do serwera galera podając:
. File protocol: SFTP
. Host name: galera.ii.pw.edu.pl
. Port number: 22

Kontakt:
Z.Szymanski@ii.pw.edu.pl
Valid HTML 4.01! Valid CSS!