GKOM

  Materiały do ćwiczeń
gkom_opengl_v1e_udost.pdf Materiały do ćw.3 - wstęp do OpenGL
3DStudioMax Materiały do ćwiczenia z 3D Studio MaxData ostatniej aktualizacji: 08.11.2008
Pocztę o dostrzeżonych błędach proszę kierować na adres:Z.Szymanski@ii.pw.edu.pl