Witamy na stronie ZGK

Zakład wchodzi w skład Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe Zakładu obejmują obszar grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obrazów w zakresie algorytmów, sprzętu, oprogramowania i aplikacji. Będąc jednostką uczelnianą Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide4-958x300.jpg
  • slide5-958x300.jpg
  • slide6-958x300.jpg
  • slide7-958x300.jpg