Print E-mail
Informacje ogólne
 

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą grafiką komputerową, przetwarzaniem obrazów i rozpoznawaniem obrazów. Badania są prowadzone zarówno w zakresie algorytmów i oprogramowania jak i sprzętu i aplikacji.

W początkowym okresie działalności Zakładu dominowała tematyka związana z generowaniem obrazów w czasie rzeczywistym dla potrzeb systemów wizualizacji stosowanych w różnego rodzaju trenażerach. W późniejszym okresie ciężar zainteresowań przesunął się w stronę modelowania i wizualizacji różnych obiektów i zjawisk naturalnych. Rezultaty badań są prezentowane w postaci prac magisterskich i doktorskich, raportów Instytutu Informatyki oraz publikacji w czasopismach i referatów na konferencjach.

Obok głównego nurtu badań są prowadzone również inne prace:
  • przetwarzanie sygnałów medycznych (EKG, EEG, EMG)
  • projektowanie systemów cyfrowych (sprzęt i oprogramowanie)
 
Finansowanie prac
 

Prace Zakładu są finansowane z następujących źródeł:

  • środki statutowe
  • prace własne
  • granty.
 
Baza laboratoryjna
 

Zakład dysponuje bogatą bazą laboratoryjną pozwalającą na prowadzenie badań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Baza ta jest dostępna dla pracowników Zakładu oraz współpracujących z Zakładem studentów.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:
  • komputery personalne
  • graficzne urządzenia wejścia/wyjścia
  • oprogramowanie graficzne
  • przyrządy pomocnicze
Last Updated ( Monday, 10 October 2011 13:07 )