Galeria Zakładu Grafiki Komputerowej

 Zapraszamy do odwiedzenia naszych galerii. Prezentowane obrazy powstały jako wyniki prac naukowych i dyplomowych prowadzonych w Zakładzie Grafiki Komputerowej.

Segmentation-based image completion with structure propagation New!
Segmentation-based image completion with structure propagation [D.Mironowicz, 2007].
Fractals New!
Ray tracing 3D IFS fractals [T. Martyn, 1999], GPU Raycasting 3D RIFS invariant measures [T. Martyn, 2006]
Drzewa New!

Modele drzew.

Rozmaitości graficzne New!
Różne prace przedstawiające działalność ZGK
Per pixel radiosity New!

Obrazki uzyskane metodą energetyczną. Ostatnie odbicie światła wyznaczone zostało z dokładnością pikselową (tzw. per-pixel-radiosity). Widoczne są efekty związane z oświetleniem pośrednim oraz tzw. ″miękkie cienie″ - rezultat zastosowania źródła światła o skończonej powierzchni.

[K.Rozesłaniec, 2002]