Print E-mail

Logo seminarium ZGK 

 

SEMINARIUM NAUKOWE

GRAFIKA KOMPUTEROWA, PRZETWARZANIE
I ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zakończeniu działalności seminarium naukowego GRAFIKA KOMPUTEROWA, PRZETWARZANIE I ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW powołanego w wyniku wspólnej inicjatywy Zakładu Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Wkrótce minie 22 lata od inauguracyjnego referatu, który 12 stycznia 1994 roku wygłosił prof. Władysław Skarbek. W tym okresie odbyło się ponad 150 seminariów. Prelegentami i uczestnikami spotkań byli przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w Polsce, a przez naszą listę wysyłkową przewinęło się ponad 200 osób.

Obserwując tematykę seminariów w kolejnych latach można zauważyć rosnącą przewagę problematyki związanej z zastosowaniami grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obrazów. Jest to naturalny proces towarzyszący rozwojowi badań naukowych. Powszechna dostępność aplikacji pozwala na swobodne korzystanie z osiągnięć naukowych w danej dziedzinie.

Równocześnie pojawiają się coraz to nowe interesujące obszary badawcze, nie zawsze ściśle związane z dotychczasowa tematyką Seminarium, a bardziej atrakcyjne ze względu na nowe wyzwania i możliwości prowadzenia prac badawczych. Skłoniło to nas do zamknięcia Seminarium w jego dotychczasowej formie.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom Seminarium za ich aktywny udział. Jednocześnie przypominamy, że w archiwum można znaleźć odsyłacze do stron zawierających streszczenia wygłoszonych referatów.

Z poważaniem,

Kierownik Seminarium

Jan Zabrodzki

 prof. Jan Zabrodzki

 tel. 022 - 234 5521

 email: jza (na) ii.pw.edu.pl

 

 

Sekretarz Seminarium

Jerzy Chrząszcz

dr inż. Jerzy Chrząszcz

tel. 022 - 234 5562

  jch (na) ii.pw.edu.pl

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 14 October 2015 12:06 )