Kwalifikacje AMPPZ / CERC
  
Strona główna
Data i miejsce zawodów:

Termin zawodów: piątek 12.10.2018.
Miejsce zawodów:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Nowowiejska 15/19, Warszawa

Harmonogram zawodów:
 • 9:00 - 9:20 - rejestracja zawodników w sali (pobranie hasła i przydzielenie stanowiska komputerowego)
 • 9:20 - 9:50 - sesja próbna
 • 9:50 - 10:00 - czas na pytania / odpowiedzi dotyczące sesji próbnej i dalszego przebiegu zawodów
 • 10.00 - 14.00 - zawody właściwe
 • 14:00 - 14:15 - przerwa
 • 14:15 - ogłoszenie wyników
Uwagi:
 1. Zawody mają charakter indywidualny.
 2. Każda osoba, która otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w zawodach, jest zobowiązana do pobrania hasła dostępu do systemu od Organizatorów przed rozpoczęciem zawodów właściwych. Uczestnik, który nie pobierze hasła przed rozpoczęciem zawodów właściwych jest dyskwalifikowany.
 3. Przydział stanowisk komputerowych jest ustalony na drodze losowania przez Organizatorów. Zmiana stanowiska moze nastąpić tylko w przypadku awarii komputera, wg decyzji Organizatorów.
 4. Uczestnictwo w sesji próbnej nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane.
 5. Pobranie hasła jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
  
Opracowanie strony: Zbigniew Szymański