Otwarte Laboratorium
Regulamin
http://galera.ii.pw.edu.pl/openlab/regulamin.html

 
 
 

Regulamin Otwartego Laboratorium Systemów Wbudowanych

 1. Otwarte Laboratorium Systemów Wbudowanych Instytutu Informatyki (OLSW II) udostępnia zasoby sprzętowe i programowe związane z systemami wbudowanymi studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
 1. Osoby korzystające z zasobów OLSW II zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Laboratorium Komputerowego Instytutu Informatyki (w tym Laboratorium Sprzętowego).
 1. Zasoby sprzętowe udostępniane są w sali 315 (Laboratorium Sprzętowe Instytutu Informatyki). Grafiki dyżurów obsługi laboratorium i dostępności sali są zamieszczone przed salą.
 1. Lista sprzętu i oprogramowania oferowanego użytkownikom OLSW II dostępna jest na stronie internetowej http://galera.ii.pw.edu.pl/openlab/
 1. Do korzystania z oprogramowania wymagane jest posiadanie konta na serwerze galera.ii.pw.edu.pl. Konto jest zakładane przy rejestracji użytkownika w OLSW II.
 1. Rejestracja użytkowników OLSW II
  1. Rejestracja prowadzona jest w pok. 314. Wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, instytut, nazwa konta na serwerze wydziałowym mion/elektron, nr albumu+opiekun (w przypadku studentów i doktorantów).
  1. Zatwierdzenie użytkownika dokonuje mgr inż. Henryk Kowalski w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  1. Konto na serwerze Galera zakładane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty zatwierdzenia.
  1. Użytkownik może w pełni korzystać z zasobów OLSW II po zatwierdzeniu i założeniu konta na serwerze Galera.
 1. Rejestracja w OLSW II ważna jest do końca semestru, w którym została dokonana. Użytkownik może wystąpić o przedłużenie jej ważności na kolejny semestr w pok. 314.