Serwer GALERA
Laboratorium komputerowe IIPW

Instytut Informatyki PW Wydzia� Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do połączenia z bazą danych Oracle służy aplikacja SQL Developer.
Aby wywołać SQL Developer'a należy (na Linuksach w sesji graficznej) wybrać:
>(mała biało-niebieska ikonka w lewym górnym rogu ekranu) (albo prawy przycisk myszy na tle)
>Development
>sqldeveloper

W oknie Would you like to import preferences ...? - wybierz >No
W oknie Oracle Usage Tracking - wybierz >OK


Przy pierwszym wywołaniu SQL Developer należy zdefiniować parametry dostępu do bazy:
* w oknie Connections wybierz ikonę z + (zielony znak "plus") lub naciśnij prawy klawisz myszy
* utwórz New/Select Database Connection o następujących parametrach:
 • Name:
 • ora4
 • Username:
 • Twoja nazwa konta (=login name)
 • Password:
 • (zostanie podane przez prowadzącego)
 • [v] Save Password
 • Hostname:
 • ora4.ii.pw.edu.pl(było: localhost)
 • Port:
 • 1521(zostawiamy domyślną wartość)
 • (*) Service name:
 • pdb1.ii.pw.edu.pl(zamiast domyślnego zaznaczenia: (*) SID: xe)

  Naciśnij >Save
  Naciśnij >Test - spodziewamy się komunikatu Status: Success (lewy dolny róg, nad przyciskiem "Help")
  Ostatecznie naciśnij >Connect

  Każdy użytkownik w bazie Oracle ma:

  - utworzone i wypełnione zawartością cztery proste tabele z pełnymi prawami dostępu ReadWrite (SELECT, INSERT, UPDATE, ALTER, DROP):
  EMP
  DEPT
  BONUS
  SALGRADE


  [R.Bajorek 2023-03-07]