Serwer GALERA
Laboratorium komputerowe IIPW

Instytut Informatyki PW Wydzia� Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do połączenia z bazą danych Oracle służy aplikacja SQL Developer.
Aby wywołać SQL Developer'a należy (na Linuksach w sesji graficznej) wybrać:
>Applications (lewy górny róg)
>Programming
>SQL Developer

W oknie Would you like to import preferences ...? - wybierz >No
W oknie Oracle Usage Tracking - wybierz >OK


Przy pierwszym wywołaniu SQL Developer należy zdefiniować parametry dostępu do bazy:
* w oknie Connections wybierz ikonę z + (zielony znak "plus") lub naciśnij prawy klawisz myszy
* utwórz New Connection o następujących parametrach
 • Connection name:
 • ora3inf
 • Username:
 • Twoja nazwa konta (=login name)
 • Password:
 • (zostanie podane przez prowadzącego)
 • [v] Save Password
 • Hostname:
 • ora3.elka.pw.edu.pl(było: localhost)
 • SID:
 • ora3inf(było: xe)

  Naciśnij >Save
  Naciśnij >Test - spodziewamy się komunikatu Status: Success (lewy dolny róg, nad przyciskiem "Help")
  Ostatecznie naciśnij >Connect

  Każdy użytkownik w bazie Oracle ma:

  - utworzone i wypełnione zawartością cztery proste tabele z pełnymi prawami dostępu ReadWrite (SELECT, INSERT, UPDATE, ALTER, DROP):
  EMP
  DEPT
  BONUS
  SALGRADE

  - dostęp ReadOnly (SELECT) do przykładowych tabel ze schematów HR, OE, PM, SH, IX:
  HR.COUNTRIES
  SH.CAL_MONTH_SALES_MV
  HR.DEPARTMENTS
  SH.CHANNELS
  HR.EMPLOYEES
  SH.COSTS
  HR.JOBS
  SH.COUNTRIES
  HR.JOB_HISTORY
  SH.CUSTOMERS
  HR.LOCATIONS
  SH.DIMENSION_EXCEPTIONS
  HR.REGIONS
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$I

  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$K
  PM.ONLINE_MEDIA
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$N
  PM.PRINT_MEDIA
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$R

  SH.TIMES

  SH.PRODUCTS

  SH.PROMOTIONS

  SH.SUPPLEMENTARY_DEMOGRAPHICS

  SH.FWEEK_PSCAT_SALES_MV

  SH.SALES

  SH.SALES_TRANSACTIONS_EXT

  OE.CUSTOMERS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_G
  OE.INVENTORIES
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_H
  OE.ORDERS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_I
  OE.ORDER_ITEMS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_L
  OE.PRODUCT_DESCRIPTIONS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_T
  OE.PRODUCT_INFORMATION
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_C
  OE.PROMOTIONS
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_G
  OE.WAREHOUSES
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_H

  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_I

  Przykłady bardziej rozbudowanych poleceń SELECT znajdziesz na naszych Linuksach w pliku /home/db_info/przyklady_polecen_select.rtf

  [R.Bajorek 2017-10-25]