Serwer GALERA
Laboratorium komputerowe IIPW

Instytut Informatyki PW Wydzia� Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do połączenia z bazą danych Oracle służy aplikacja SQL Developer.
Aby wywołać SQL Developer'a należy (na Linuksach w sesji graficznej)
w oknie konsoli (terminala tekstowego) uruchomić polecenie: sqldeveloper
na pytanie o Full pathname of a JDK odpowiadamy: /usr/local/java/default

Przy pierwszym wywołaniu SQL Developer należy zdefiniować parametry dostępu do bazy:
* w oknie Connections wybierz ikonę z + lub naciśnij prawy klawisz myszy
* utwórz New Connection o następujących parametrach
 • Connection name:
 • ora3inf
 • Username:
 • Twoja nazwa konta
 • Password:
 • (zostanie podane przez prowadzącego)
 • Hostname:
 • ora3.elka.pw.edu.pl
 • Port:
 • 1521 (pozostawić wartość domyślną)
 • SID:
 • ora3inf

  Każdy użytkownik w bazie Oracle ma:

  - utworzone i wypełnione zawartością cztery proste tabele z pełnymi prawami dostępu ReadWrite (SELECT, INSERT, UPDATE, ALTER, DROP):
  EMP
  DEPT
  BONUS
  SALGRADE

  - dostęp ReadOnly (SELECT) do przykładowych tabel ze schematów HR, OE, PM, SH, IX:
  HR.COUNTRIES
  SH.CAL_MONTH_SALES_MV
  HR.DEPARTMENTS
  SH.CHANNELS
  HR.EMPLOYEES
  SH.COSTS
  HR.JOBS
  SH.COUNTRIES
  HR.JOB_HISTORY
  SH.CUSTOMERS
  HR.LOCATIONS
  SH.DIMENSION_EXCEPTIONS
  HR.REGIONS
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$I

  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$K
  PM.ONLINE_MEDIA
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$N
  PM.PRINT_MEDIA
  SH.DR$SUP_TEXT_IDX$R

  OE.CUSTOMERS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_G
  OE.INVENTORIES
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_H
  OE.ORDERS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_I
  OE.ORDER_ITEMS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_L
  OE.PRODUCT_DESCRIPTIONS
  IX.AQ$_ORDERS_QUEUETABLE_T
  OE.PRODUCT_INFORMATION
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_C
  OE.PROMOTIONS
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_G
  OE.WAREHOUSES
  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_H

  IX.AQ$_STREAMS_QUEUE_TABLE_I

  Przykłady bardziej rozbudowanych poleceń SELECT znajdziesz na naszych Linuksach w pliku /home/db_info/przyklady_polecen_select.rtf

  [R.Bajorek 2013-03-05]