Kontakt

Gmach Wydziału EiTi, pok. 26 (parter)
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

e-maile

Konsultacje

Na konsultacje proszę umawiać się drogą elektroniczną za pomocą czatu na teamsach.